Dzierżawa gruntu

Poszukujemy nieruchomości do dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną
Współpracujemy tylko z największymi inwestorami, doświadczonymi w branży. Dzięki naszemu zaangażowaniu i specjalistycznej wiedzy doprowadziliśmy wiele projektów do wygrania aukcji energetycznych, budowy, a następnie produkcji energii z odnawialnego źródła.

Jakie warunki trzeba spełnić?
Aby na danym gruncie powstała instalacja fotowoltaiczna, trzeba spełnić kilka warunków:

  • dobrze, aby grunt miał powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 ha – im więcej, tym lepiej;
  • od strony południowej nie może być obiektów, które wpływałyby na zacienienie;
  • grunt musi mieć niską klasę bonitacyjną, minimalnie IVa;
  • konieczna jest niewielka odległość do stacji elektroenergetycznej lub linii średniego napięcia;
  • grunt nie może znajdować się na terenie, który jest objęty ochroną przyrody.

Roczny zysk – ile można zarobić?
Roczny czynsz za 1 ha terenu przeznaczonego pod elektrownię fotowoltaiczną to co najmniej 9.000 zł! Kwota jest uzależniona od oceny lokalizacji. Umowę na dzierżawę gruntu podpisujemy na 29 lat. Stawka czynszu jest corocznie powiększana o wskaźnik inflacji. Przejmujemy na siebie wszystkie koszty związane z usługami administracyjnymi i notarialnymi, pokrywamy podatki w związku z przekształceniem terenu.

Dlaczego warto?

Troska o środowisko
Źródła energii odnawialnej zyskują na popularności i ich wykorzystanie można traktować w kategorii długofalowej inwestycji. Wspierają ochronę środowiska i wpasowują się w wymogi Unii Europejskiej. Najbardziej przyjazna jest produkcja energii elektrycznej ze słońca. Nie ingeruje w środowisko, nie wiąże się z pyłami i hałasem ani innymi konsekwencjami konwencjonalnych metod - za to jest skuteczna, cicha i bezpieczna.

Wzrost odpowiedzialności społecznej
Polska należy do krajów, w których smog i zanieczyszczenia stanowią jeden z istotnych problemów. Dzierżawiąc grunt pod budowę elektrowni słonecznej, zwiększa się świadomość mieszkańców okolicznych miejscowości i wpływa na spadek emisji spalin, co wspiera zdrowie swoje, swojej rodziny i sąsiadów.

Dochodowa inwestycja
Udział odnawialnych źródeł energii rośnie, a elektrownie słoneczne są coraz popularniejsze. Co to oznacza? Decydując się na dzierżawę gruntu, można zapewnić sobie stały i stabilny dochód. Elektrownia słoneczna może się znaleźć na nieużytkach i na gruntach klasy IV, V i VI. Jest bezobsługowa, a profity ze współpracy są przez cały okres dzierżawy, czyli nawet 29 lat!


Elektrownia słoneczna – informacje praktyczne

Elektrownia słoneczna jest technologią bezpieczną dla otoczenia. Składa się z modułów fotowoltaicznych, falowników, stacji transformatorowych, ogrodzenia i monitoringu. Technologia jest identyczna, jak na domach jednorodzinnych. Jedyna różnica tkwi w skali. Zanim powstanie elektrownia słoneczna trzeba spełnić szereg wymagań. Przygotowanie dokumentacji administracyjno - projektowej trwa do 18 miesięcy, natomiast sama budowa zajmuje 2 miesiące. Podczas eksploatacji elektrowni, dwa razy w roku wykasza się teren, kontroluje się sprawność, dokonuje inspekcji i ewentualnych napraw. 

Kto może skorzystać?
Do współpracy zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości, w tym również rolników przedsiębiorców, a także jednostki samorządu terytorialnego.

 

PRZEŚLIJ PYTANIE W SPRAWIE DZIERŻAWY GRUNTU:

Życie na Ziemi może jest kosztowne,
ale zawiera w cenie coroczną darmową wycieczkę dookoła Słońca.

Ashleigh Brilliant