Wykonanie ankiet i inwentaryzacji oraz ocen energetycznych budynków mieszkalnych

Wśród naszych usług jest realizacja wszelkiego rodzaju ankietyzacji i inwentaryzacji, a także ocena energetyczna budynków mieszkalnych. Bazując na uzyskanych informacjach, będziemy w stanie ocenić, co wpływa na zużycie energii konkretnego budynku (ocena energetyczna budynku). 

W trakcie analiz bierzemy pod uwagę m.in. takie parametry jak sprawność obecnych w budynku urządzeń i instalacji, czy  izolacje cieplne przegród budynku. Doświadczenie i  specjalistyczna wiedza sprawia, że jesteśmy w stanie podjąć się każdego zadania poprawiającego efektywność energetyczną.

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.

Albert Schweitzer