Audyty Energetyczne

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym dokładną analizę techniczno-ekonomiczną budynku. Precyzuje zakres, parametry techniczne i ekonomiczne do wykonania termomodernizacji. Jego celem jest ograniczenie wydatków ponoszonych na pozyskanie ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji, a także  ogrzewania budynku.

W zależności od zapotrzebowania realizujemy audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych. Nasze działania możemy nakierować na audyt źródeł ciepła, energii i chłodu, a także na procesy technologiczne. Nasza oferta obejmuje swoim zakresem także audyty elektroenergetyczne, czyli pomożemy w optymalizacji zużycia energii elektrycznej zarówno w instalacjach, jak i w sieciach przesyłowych i budynkach. 

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.

Albert Schweitzer