Raport z realizacji programu ochrony środowiska

Z tą usługą wiąże się kompletne przygotowanie raportu potwierdzającego realizację programu ochrony środowiska. Gminy, powiaty i województwa są zobligowane do tego, by raport ten przedstawić w dwuletnim cyklu. Powierzenie tego zadania firmie P&B Energy jest rozwiązaniem pod wieloma względami bardzo opłacalnym. Przede wszystkim posiadamy rozległe doświadczenie w dziecinie tworzenia programów ochrony środowiska, a nasze raporty są w zgodzie z wytycznymi. Ponadto przygotowujemy dokumentację w takiej formie, aby była przejrzysta. Bardzo łatwo można znaleźć wszystkie potrzebne dane dotyczące zrealizowanych inwestycji lub osiągniętych celów.

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.

Albert Schweitzer