Plany Zaopatrzenia w Ciepło Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe

Na mocy przepisów ustawy Prawo energetyczne gminy są zobligowane to tego, by na swoim terenie planować i organizować zapotrzebowanie na paliwa gazowe, energię elektryczną i ciepło.

Rzetelnie sporządzony plan zwiększy prawdopodobieństwo dostępu do funduszy unijnych i środków publicznych. Działania proekologiczne spotkają się z akceptacją społeczną, wpłynie to również na poprawę wizerunku gminy i jej promocję. Poza tym mając dobry plan, można łatwiej kształtować gospodarkę energetyczną.

Wśród działań, jakie wykonujemy w ramach tej usługi, wymienić można ocenę stanu bieżącego i prognozowane zmiany zapotrzebowania na energię i ciepło. Istnieje opcja wykorzystania nadwyżek oraz regionalnych zasobów energii, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii bądź zagospodarowania ciepła odpadowego pochodzącego z przemysłowych instalacji. Wspieramy także współpracę między gminami.

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.

Albert Schweitzer