Programy Ochrony Środowiska

Wśród podstawowych usług P&B Energy jest opracowanie programu ochrony środowiska na poziomie gminnym lub powiatowym. Przygotowane przez nas dokumenty zawierają nie tylko diagnozę stanu środowiska, ale wskazują także, priorytety i cele z zakresu ochrony środowiska. Nasze usługi są wysokiej jakości, czego świadectwem są liczne referencje. 

Współpraca z naszą firmą wiąże się z wieloma zaletami. Przede wszystkim opracowane przez nas programy są zgodne z aktualnymi przepisami. Wyznaczone działania są spójne z tymi, jakie wyznaczono w programach wyższego szczebla. Ponadto program ochrony środowiska jest przygotowany w przystępnej formie. Jest praktyczny i bardzo łatwo można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, jak na przykład opis wybranego komponentu środowiska lub zadania przewidziane do realizacji w danej perspektywie czasowej. Oferujemy merytoryczne wsparcie podczas całego procesu aż do uchwalenia programu ochrony środowiska. Na życzenie Klienta zaprezentujemy założenia programu na sesji rady gminy, miasta lub powiatu.

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.

Albert Schweitzer