Audyt Energetyczny Budynku

Audyt energetyczny lub inaczej audyt termomodernizacyjny wykonuje się na podstawie przepisów znajdujących się w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2020 poz. 22 z późn. zm.) oraz zapisanych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009 r. W dokumencie tym precyzuje się m.in. wzory kart audytów, algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz to, jaki jest dokładny zakres i jaka powinna być forma audytu energetycznego (Dz.U. 2020 poz. 879 z późn. zm.).

W skład audytu energetycznego wchodzi szereg elementów. Jego stronę tytułową i karty przygotowuje się w zgodzie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Pod lupę bierzemy dokumentację techniczno-budowlaną danego budynku, w której zawiera się m.in. charakterystyka systemu grzewczego budynku, jego opis techniczny, wskaźniki powierzchniowe itd.

Kolejnym elementem jest ocena stanu technicznego budynku, która umożliwia sprecyzowanie, jakie ulepszenia i przedsięwzięcia termomodernizacyjne będą odpowiednie. Pomocne w tym są także zarys techniczny, szkice i dokumenty, na podstawie których ustala się algorytmy uwzględniające najlepszy wariant przedsięwzięcia razem z kosztorysami.
 

Powietrze to magazyn światła, ognia i wody.

Georg Christoph Lichtenberg