Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN 16247, zapisami Ustawy o Efektywności Energetycznej z 20 maja 2016 r. i Dyrektywą EED 2021/27/UE. Do przygotowania audytu niezbędna jest wizja lokalna i dostarczenie przez Inwestora odpowiednich dokumentów. Inwestora prosimy o przygotowanie listy z lokalizacją budynków będących przedmiotem audytu, razem z formą własności, a także projekty budynków, których Inwestor jest właścicielem. Niezbędne będą również faktury obrazujące zużycie energii. Jeżeli istnieje taka możliwość, prosimy o dostarczenie poprzedniego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa, o ile był wykonany. Ostatnim krokiem jest zgłoszenie Audytu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, P&B Energy daje gwarancję i uwzględnia wszelkie zgłoszone uwagi.

Powietrze to magazyn światła, ognia i wody.

Georg Christoph Lichtenberg